Drukuj

 

 

Czym jest status AEO ?


Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Status AEO to swoisty znak jakości. Podmioty, które posiadają status AEO przyciągają inne firmy o podobnym statusie, wchodzą we wzajemne relacje gospodarcze, tworzą razem bezpieczny łańcuch dostaw, który korzysta z większej liczby uproszczeń celnych. Właśnie dlatego kierujemy do Państwa ofertę związaną z wykonaniem audytu wewnętrznego dla uzyskania certyfikatu AEO.

 

 

przemek

Specjalista i Agent celny

Przemysław Łomża

 


Dodatkowe ułatwienia


 

Korzyść  

AEOC

AEOS 

Podstawa prawna

Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych

X  

art. 38 ust. 5 UKC

Mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów

  • związanych z bezpieczeństwem i ochroną

  • związanych z innymi przepisami prawa celnego

X X

art. 24 ust. 1 RD UKC

art. 38 ust. 6 UKC

Wcześniejsze powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli fizycznej

  (związanej z bezpieczeństwem i ochroną)

  X

art. 24 ust. 2 RDUKC

art. 38 ust. 6 UKC

Wcześniejsze powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli celnej

  • związane z bezpieczeństwem i ochroną

  • związane z innymi przepisami prawa celnego

X X

art. 24 ust. 3 RDUKC

art. 38 ust. 6 UKC

Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli

X X

art. 24 ust. 4 RDUKC

art. 38 ust. 6 UKC

Możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli celnych w określonym miejscu

X X

art. 24 ust. 4 RDUKC

art. 38 ust. 6 UKC

Korzyści pośrednie

X X  

Umowy o wzajemnym uznaniu zawarte z państwami trzecimi

  X

Umowy o wzajemnym uznaniu art. 38 ust. 7 UKC


AEO, który spełnia kryteria bezpieczeństwa i ochrony, zostaje uznany za zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę partnera w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że AEO podejmuje wszelkie leżące w jego mocy działania w celu ograniczenia zagrożeń w łańcuchu dostaw, w którym uczestniczy. Status AEO, obejmujący możliwość korzystania z logo AEO, podnosi jego reputację. Chociaż współpraca wyłącznie z AEO nie jest konieczna, status AEO ma pozytywny wpływ przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy mogą korzystać z wykazu AEO, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych na stronie internetowej TAXUD.


Posiadanie pozwolenia AEO daje też znacznie szybszą i prostszą drogę do uzyskiwania innych pozwoleń i uproszczeń celnych. Dzieje się tak dlatego, że spełniając kryteria AEO, spełniamy jednocześnie kryteria dla innych pozwoleń/uproszczeń. Inne korzyści z posiadania statusu AEO:


 
Upoważniony nadawca
Upoważniony odbiorca
Upoważniony eksporter
Odroczenie płatności
Zawieszenie płatności podatku oTiU
Procedura uproszczona
Wpis do rejestru zgłaszajacego
Obniżenie kwoty referencyjnej do 0%
Procedura specjalna
Samoobsługa celna
Scentralizowana odprawa