Print E-mail

Articles:

I. Tymińska “Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych” (Psychological aspects of exercising managerial roles), conference materials, WSE and ORGMASZ, Warsaw 2007


I. Tymińska “Środki polityki handlowej” (Means of trade policy), WSCiL research bulletin 22/2008, Warsaw 2008


I. Tymińska “Budżet państwa od strony dochodowej” (State budget from the revenue side), WSCiL research bulletin 23/2009, Warsaw 2009


I. Tymińska “Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych” (Psychological aspects of exercising managerial roles), WSCiL research bulletin 24/2009, Warsaw 2009


I. Tymińska "Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego" (Rules of European Union legal system with respect to national law), WSCiL research bulletin 25/2010


I. Tymińska, A. Szymańska “System INTRASTAT” (The INTRASTAT system), WSCiL research bulletin 25/2010

 

I. Tymińska “Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT” (EU membership fee in the scope of own assets and source of VAT), WSCiL research bulletin 26/2010

 

I. Tymińska “Budżet Unii Europejskiej od strony dochodowej” (European Union budget from the revenue side) – WSCiL research bulletin 27/2010


Books:

I_Tyminska_Jednolity_Dokument_Administracyjny_krok_po_kroku_small

I. Tymińska

“Jednolity Dokument Administracyjny – krok po kroku” (Single Administrative Document – Step by step),

WSCiL, Warsaw 2008

 

 

I_Tyminska_Procedura_wywozu_w_Systemie_Kontroli_Eksportu_small

 

I. Tymińska

“Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS)” (Export procedure in the Export Control System),

WSCiL, Warsaw 2009

 

 

I_Tyminska_System_dokumentowania_wymiany_towarowej_z_zagranica_small

 

I. Tymińska

“System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą” (System od documenting exchange of merchandise with foreign countries)

WSCil, Warsaw 2009

 

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)
adlugi.info © 2009