Print E-mail
There are no translations available.

 1.  wnioski i pozwolenia na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów;
 2. wnioski i pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego;
 3. wnioski i pozwolenia na odroczenie płatności;
 4. wnioski i pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania, o czym mowa w art. 148 kodeksu;
 5. wnioski i pozwolenia na prowadzenie regularnej linii żeglugowej;
 6. wnioski i pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy;
 7. wnioski i pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego;
 8. wnioski i pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej;
 9. wnioski i pozwolenia na wpis danych do rejestru zgłaszającego;
 10. wnioski i pozwolenia na korzystanie z samoobsługi celnej;
 11. wnioski i pozwolenia na przyznanie statusu upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia bananów;
 12. wnioski i pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego;
 13. wnioski i pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego;
 14. wnioski i pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia;
 15. wnioski i pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej;
 16. wnioski i pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego;
 17. wnioski i pozwolenia na przyznanie statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR;
 18. wnioski i pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego;
 19. wnioski i pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego;
 20. wnioski i pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych;
 21. wnioski i pozwolenia na stosowanie zgłoszenia tranzytowego ze zmniejszoną liczbą danych;
 22. wnioski i pozwolenia na korzystanie z elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego.


Deklaracje intrastat

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)
adlugi.info © 2009