Drukuj Email
Artykuły:  
2007  
I. Tymińska „Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", materiały konferencyjne, WSE i ORGMASZ, Warszawa 2007. 
2008  
I. Tymińska „Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, Warszawa 2008. 
2009
I. Tymińska „Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, Warszawa 2009.
I. Tymińska „Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", zeszyty naukowe 24/2009, WSCiL, Warszawa 2009.
2010
I. Tymińska „Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL.
I. Tymińska, A. Szymańska "System INTRASTAT" , zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL.
I. Tymińska „Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL.
2012
8. I. Tymińska „Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012.
9. I. Tymińska „Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012.
10. I. Tymińska „System celno - podatkowy, jako element bezpieczeństwa państwa" zeszyty naukowe WSCiL - 32/2012.
11. I. Tymińska „Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012.
12. I. Tymińska „Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012.
13. I. Tymińska „Towar na granicy" - Branża dziecięca nr 6/2012.
14. I. Tymińska „Wewnętrzny system kontroli przedsiębiorstw w obrocie towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 11 (208)/2012 Listopad 2012.
15. I. Tymińska „Gospodarka obronna Państwa, jako segment obronności kraju", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, grudzień 2012 rok XVII nr 12/2012 (209).  
2013
16. I. Tymińska „Dziurkowanie próbek" - Branża dziecięca nr 1/2013.    
17. I. Tymińska „Cele długofalowe w obrocie towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Luty 2013, rok XVIII nr 2/2013 (211).   
18. I. Tymińska „Wspólne korelacje polityki zagranicznej i wspólnej polityki bezpieczeństwa w zakresie obrotu towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3 (212)/2013 Marzec 2013.  
19. I. Tymińska „Odpowiedzialność instytucji rządowych w obrocie towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego I Podatkowego, Kwiecień 2013, rok XVIII nr 4 (213)/2013. 
20. I. Tymińska „Międzynarodowe usługi spedycyjne, transportowe i obsługa celna MiŚP" [w:] Współczesna logistyka - wybrane aspekty, (red.) W. Nyszk, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013. 
21. I. Tymińska „System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, Monitor Prawa Celnego I Podatkowego, Maj 2013, nr 5(214)/2013. 
2014
22. I. Tymińska „Obsługa celna w międzynarodowym łańcuchu dostaw" [w:] Logistyk w systemie globalnym, krajowym i lokalnym wymiarze, Materiały pokonferencyjne, Narodowy Uniwersytet Techniczny Łuck, Wołyń 2014.   
23. I. Tymińska „Polityka celna w warunkach globalnego terroryzmu" [w:] Polityka celna, (red.) W. Czyżowicz, BW Szczecin 2014.
24. I. Tymińska „Elektroniczne zarządzanie w Służbie Celnej" [w:] Public Management 2014: Administracyjno - logistyczne aspekty innowacyjności w zarzadzaniu organizacjami publicznymi, (red.) W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Kowalkowski, S. Kurinia, AON, Warszawa 2014.
25. I. Tymińska „Podstawy prawne obrotu towarami w Unii Europejskiej" [w:]  Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw (red.) I. Tymińska, AON, Warszawa 2014. 
2015
26. I. Tymińska „Charakterystyka procesów obsługi celnej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państw" [w:] Logistyka – źródło sukcesu systemu obronnego państwa (wybrane aspekty) (red.) W. Nyszk, AON, Warszawa 2015.
2016
27. I. Tymińska „Systemy informatyczne wspomagające Służbę Celną” [w:] Informatyka w logistyce (red.) A. KIJ, AON, Warszawa 2016 .
28. I. Tymińska, I. Ogorzelska „Systemy informatyczne wspomagające przepływ towarów przez granicę” [w:] Informatyka w logistyce (red.) A. KIJ, AON, Warszawa 2016.
29. E.Gwardzińska, I. Tymińska "Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów", Monitor prawa celnego i podatkowego, Sierpień 2016 nr 8 (253) /201-2016.
30. I. Tymińska „Instrumenty kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa w obrocie towarowym z państwami trzecimi" [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów (red.) P. Witkowski, WSZiA, Zamość 2016.
31. E.Gwardzińska, I. Tymińska „Konsekwencje prawne przedstawicielstwa podatkowego agencji celnej w imporcie towarów  w oparciu o art. 33a ustawy VAT”, Grudzień 2016 nr 12 (257)/2016.
32. I. Tymińska, "Bezpieczeństwo międzynarodowego przepływu towarów w Unii Europejskiej" [w:] Wybrane społeczno - gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności (red.) L. Kościelecki, R. Polak, K. Stańczyk, WAT, Warszawa 2016.
2017

33. I. Tymińska, K. Żaglewska- Specyfika obrotu z krajami trzecimi organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. [w:] „Zarządzanie eksportem i importem.Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą-wybrane zagadnienia”. M. Chackiewicz, M. Mrówka, J. Wąsiński (red.).  WSZ "Edukacja" Wrocław 2017.
2018
34. E. Gwardzińska, I. Tymińska, "Eksterytorialne rozumienie pojęcia "eksporter" w unijnym prawie celnym" Grudzień 2018 nr 12 (280)/2018.
2020
35. I. Tymińska, Jak dokonać prawidłowego importu środków ochrony indywidualnej?, logistyczny.com, X.2020.
36. I. Tymińska, „BREXIT – i co dalej?, Branża dziecięca nr 2/2019.
37. I. Tymińska, „Jak dokonać prawidłowego importu środków ochrony indywidualnej”, Eurologistics 6/2020.
38. I. Tymińska, Jak dokonać prawidłowego importu środków ochrony przed koronawirusem, podatki.pl 2020.
39. Tymińska, Jak polski przedsiębiorca może ułatwić sobie przewóz towarów przez granice celne, etransport.pl, 2020

40. I. Tymińska, Brexit. Jak można ułatwić sobie przewóz towarów przez granice celne?,.sadnowoczesny.pl, 2020

41. I. Tymińska, Brexit. Jak można ułatwić sobie przewóz towarów przez granice celne?, INFOR.PL 2020
42. I. Tymińska, Brexit - przewóz towarów przez granice celne. PRAWO.PL 2020
43. I. Tymińska, ABC eksportu, podatki.biz.pl 2020
44. I. Tymińska, Cła, dokumenty celne i granice celne po Brexicie, prawo.pl 2020
45. I. Tymińska, Ekspert celny ostrzega_ Umowa UE-GB – nie będzie tak kolorowo!, TSL biznes, 2020
46. I. Tymińska, Umowa brexitowa z Wielką Brytanią, PGT 2020
47. I. Tymińska, Umowa UE-GB – nie będzie tak kolorowo. Cła będą, dokumenty będą i granice celne też będą!, Infor.pl 2020
48. I. Tymińska, Ekspert celny ostrzega Umowa UE-GB – nie będzie tak kolorowo. QBusiness.pl - Wiadomości z Wrocławia i regionu 2020
50. I. Tymińska, Ekspert celny ostrzega_ cła, dokumenty i granice celne będą, etransport.pl 2020

2021
. I. Tymińska, „Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym". [w:] Ładunkoznawstwo dla logistyki - wybrane problemy (red.) T. Jałowiec, GIFIN 2021.
Komentarze:
I. Tymińska, „Polskie sklepy ruszają na wojnę z Chińczykami”, komentarz, Rzeczpospolita 2020.
I. Tymińska, Polskie sklepy walczą z chińskimi. „Nieuczciwa konkurencja”, komentarz, money.pl 2020.
I. Tymińska, Polskie sklepy ruszają na wojnę z Chińczykami, komentarz, The Word News 2020.
I. Tymińska, O roli jakości w biznesie – sonda, Teraz Polska nr 2 (34), 2020
I. Tymińska, To jest wojna. Polskie firmy przeciwko zalewowi przesyłek z Chin, komentarz, wprost.pl 2020.
I. Tymińska, To jest wojna. Polskie firmy przeciwko zalewowi przesyłek z Chin, komentarz, msn.com 2020
I. Tymińska, Polskie sklepy ruszają na wojnę z Chińczykami, komentarz, businessinsider.com.pl 2020
I. Tymińska, Polskie sklepy na wojnie z Chińczykami, komentarz, wgospodarce.pl 2020

Książki:
I. Tymińska „Jednolity Dokument Administracyjny – krok po kroku”, WSCiL, Warszawa 2008.
I. Tymińska „Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS)”, WSCiL, Warszawa 2009.
I. Tymińska „System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą", WSCil, Warszawa 2009.
I. Tymińska (red.) „Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw", AON, Warszawa 2014.
W. Nyszk, K. Szeląg, I. Tymińska (red.) „Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej", AON, Warszawa 2015.
I. Tymińska, J. Kurowski (red.) "Obsługa celna w transporcie międzynarodowym", ASZWOJ, Warszawa 2018.
I. Tymińska "Dziurkowanie próbek" - Branża dziecięca nr 1/2013
 
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
adlugi.info © 2009