Drukuj

Artykuły:  

2007  

I. Tymińska „Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", materiały konferencyjne, WSE i ORGMASZ, Warszawa 2007. 

2008  

I. Tymińska „Środki polityki handlowej", zeszyty naukowe 22/2008, WSCiL, Warszawa 2008. 

2009

I. Tymińska „Budżet państwa od strony dochodowej", zeszyty naukowe 23/2009, WSCiL, Warszawa 2009.

I. Tymińska „Psychologiczne aspekty sprawowania funkcji kierowniczych", zeszyty naukowe 24/2009, WSCiL, Warszawa 2009.

2010

I. Tymińska „Zasada systemu prawnego Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa krajowego", zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL.

I. Tymińska, A. Szymańska "System INTRASTAT" , zeszyty naukowe 25/2010, WSCiL.

I. Tymińska „Składka członkowska w zakresie zasobów własnych i źródła VAT", zeszyty naukowe 26/2010, WSCiL.

2012

8. I. Tymińska „Kto odpowiada za zabawki" - Branża dziecięca nr 4/2012.

9. I. Tymińska „Charakterystyka magazynów celnych" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7 (204)/2012 Czerwiec 2012.

10. I. Tymińska „System celno - podatkowy, jako element bezpieczeństwa państwa" zeszyty naukowe WSCiL - 32/2012.

11. I. Tymińska „Graniczne procedury" - Branża dziecięca nr 5/2012.

12. I. Tymińska „Główne założenia obrotu towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 (206)/2012 Wrzesień 2012.

13. I. Tymińska „Towar na granicy" - Branża dziecięca nr 6/2012.

14. I. Tymińska „Wewnętrzny system kontroli przedsiębiorstw w obrocie towarami strategicznymi" Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 11 (208)/2012 Listopad 2012.

15. I. Tymińska „Gospodarka obronna Państwa, jako segment obronności kraju", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, grudzień 2012 rok XVII nr 12/2012 (209).  

2013

16. I. Tymińska „Dziurkowanie próbek" - Branża dziecięca nr 1/2013.    

17. I. Tymińska „Cele długofalowe w obrocie towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Luty 2013, rok XVIII nr 2/2013 (211).   

18. I. Tymińska „Wspólne korelacje polityki zagranicznej i wspólnej polityki bezpieczeństwa w zakresie obrotu towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3 (212)/2013 Marzec 2013.  

19. I. Tymińska „Odpowiedzialność instytucji rządowych w obrocie towarami strategicznymi", Monitor Prawa Celnego I Podatkowego, Kwiecień 2013, rok XVIII nr 4 (213)/2013. 

20. I. Tymińska „Międzynarodowe usługi spedycyjne, transportowe i obsługa celna MiŚP" [w:] Współczesna logistyka - wybrane aspekty, (red.) W. Nyszk, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013. 

21. I. Tymińska „System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, Monitor Prawa Celnego I Podatkowego, Maj 2013, nr 5(214)/2013. 

2014

22. I. Tymińska „Obsługa celna w międzynarodowym łańcuchu dostaw" [w:] Logistyk w systemie globalnym, krajowym i lokalnym wymiarze, Materiały pokonferencyjne, Narodowy Uniwersytet Techniczny Łuck, Wołyń 2014.   

23. I. Tymińska „Polityka celna w warunkach globalnego terroryzmu" [w:] Polityka celna, (red.) W. Czyżowicz, BW Szczecin 2014.

24. I. Tymińska „Elektroniczne zarządzanie w Służbie Celnej" [w:] Public Management 2014: Administracyjno - logistyczne aspekty innowacyjności w zarzadzaniu organizacjami publicznymi, (red.) W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Kowalkowski, S. Kurinia, AON, Warszawa 2014.

25. I. Tymińska „Podstawy prawne obrotu towarami w Unii Europejskiej" [w:]  Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw (red.) I. Tymińska, AON, Warszawa 2014. 

2015

26. I. Tymińska „Charakterystyka procesów obsługi celnej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państw" [w:] Logistyka – źródło sukcesu systemu obronnego państwa (wybrane aspekty) (red.) W. Nyszk, AON, Warszawa 2015.

2016

27. I. Tymińska „Systemy informatyczne wspomagające Służbę Celną” [w:] Informatyka w logistyce (red.) A. KIJ, AON, Warszawa 2016 .

28. I. Tymińska, I. Ogorzelska „Systemy informatyczne wspomagające przepływ towarów przez granicę” [w:] Informatyka w logistyce (red.) A. KIJ, AON, Warszawa 2016.

29. E.Gwardzińska, I. Tymińska "Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów", Monitor prawa celnego i podatkowego, Sierpień 2016 nr 8 (253) /201-2016.

30. I. Tymińska „Instrumenty kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa w obrocie towarowym z państwami trzecimi" [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów (red.) P. Witkowski, WSZiA, Zamość 2016.

31. E.Gwardzińska, I. Tymińska „Konsekwencje prawne przedstawicielstwa podatkowego agencji celnej w imporcie towarów  w oparciu o art. 33a ustawy VAT”, Grudzień 2016 nr 12 (257)/2016.

32. I. Tymińska, "Bezpieczeństwo międzynarodowego przepływu towarów w Unii Europejskiej" [w:] Wybrane społeczno - gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności (red.) L. Kościelecki, R. Polak, K. Stańczyk, WAT, Warszawa 2016.
2017

33. I. Tymińska, K. Żaglewska- Specyfika obrotu z krajami trzecimi organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. [w:] „Zarządzanie eksportem i importem.Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą-wybrane zagadnienia”. M. Chackiewicz, M. Mrówka, J. Wąsiński (red.).  WSZ "Edukacja" Wrocław 2017.

2018

34. E.Gwardzińska, I. Tymińska "Eksterytorialne rozumienie pojęcia "eksporter" w unijnym prawie celnym" Grudzień 2018 nr 12 (280)/2018.

2019

35. I. Tymińska „Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym" (red.) T. Jałowiec, w trakcie wydania


Książki:

I. Tymińska „Jednolity Dokument Administracyjny – krok po kroku”, WSCiL, Warszawa 2008.

I. Tymińska „Procedura wywozu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS)”, WSCiL, Warszawa 2009.

I. Tymińska „System dokumentowania wymiany towarowej z zagranicą", WSCil, Warszawa 2009.

I. Tymińska (red.) „Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw", AON, Warszawa 2014.

W. Nyszk, K. Szeląg, I. Tymińska (red.) „Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej", AON, Warszawa 2015.

I. Tymińska, J. Kurowski (red.) "Obsługa celna w transporcie międzynarodowym", ASZWOJ, Warszawa 2018.

I. Tymińska "Dziurkowanie próbek" - Branża dziecięca nr 1/2013